Начало
Услуги
Цени
Контакти

 

 

DE
EN
RU
BG

 

 

 

 

 

Счетоводно обслужване
· Разработване на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика;

· Текущо осчетоводяване на документите в съответствие с действащите нормативни актове;
· Изготвяне на месечна справка-декларация по ЗДДС, VIES декларация, Интрастат декларация и представянето им в НАП;
· Изготвяне на платежни документи за разплащания с бюджета;
· Водене на склад;
· Амортизационни планове за дълготрайни активи;
· Представителство и защита при провеждане на проверки и ревизии от държавните органи.