Начало
Услуги
Цени
Контакти

 

 

DE
EN
RU
BG

 

 

 

 

 

Годишно счетоводно приключване
· Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ;
· Изготвяне на годишни финансови отчети включващи баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал, отчет за дълготрайните активи и други според спецификата на дейността;
· Изготвяне на статистически справки;
· Представяне на годишните данъчни декларации в НАП;
· Представяне на годишните финансови отчети вкл. статистическите справки в НСИ.
· Изготвяне на необходимите документи за публикуване на ГФО в Агенцията по вписванията - Търговски регистър;