Начало
Услуги
Цени
Контакти

 

 

DE
EN
RU
BG

 

 

 

 

 

ТРЗ и личен състав
· Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори;
· Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, заповеди за отпуск;
· Регистриране на болнични листове в НОИ;
· Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки;
· Изготвяне на платежни документи за разплащания към бюджета;
· Представяне на информация за осигурените лица в Персонален регистър;
· Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж;

· Представителство пред компетентните органи при ревизии и поверки.